سید ذبیح الله موسوی

عامل ذیحساب اداره

داخلی : 110

موسوی

 

مصطفی عرفی

کارپرداز اداره

داخلی : 109

عرفی

 

علی اکبر روحانی

انبار دار اداره

داخلی : 109

روحانی