رئیس اداره بهزیستی شهرستان سربیشه تاکید کرد فطریه از شهر سربیشه مبلغ 8،000،000 ریال معادل هشتصد هزار تومان جمع آوری گردید . که 15 بسته غذایی شامل گوشت، قند ، روغن،گوشت،خرما ، برنج در بین معلولین نیازمند و محروم روستاهای لانو ، مرکه ، تجشیک، عباس آباد،کلاته مصیب توزیع گردید./.

photo 2017 06 26 05 08 01

photo 2017 06 26 05 08 10120

photo 2017 06 26 05 08 46