دکتر عرب نژاد مدیر کل بهزیستی استان و مهندس محمدی فرماندار شهرستان سربیشه به همراه رحیمی معاون اشتغال و مشارکتهای مردمی بهزیستی استان و آقای عمادی مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان و رزگی رئیس اداره بهزیستی شهرستان سربیشه از مسکن در حال ساخت دو معلولی شهر سربیشه بازدید کرد ودر روند مشکلات این پروژه قرار گرفت .

📌روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان سربیشه