دکتر عرب نژاد مدیر کل بهزیستی استان در معیت آقای رحیمی معاون اشتغال و مشارکتهای مردمی بهزیستی استان و اقای عمادی مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان ورزگی رئیس اداره بهزیستی شهرستان سربیشه در محل اداره بهزیستی شهرستان سربیشه مشکلات پروژه های در حال ساخت معلولین شهر سربیشه و روستای سلم آباد با حضور پیمانکار آقای جنتی فر بررسی گردید .

📌روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان سربیشه