دکتر عرب نژاد مدیر کل بهزیستی استان در سفر امروز خود به شهرستان سربیشه از بخشهای مختلف بهزیستی شهرستان سربیشه بازدید و از نزدیک با کارکنان بهزیستی شهرستان دیدار کرد .

🔻عرب نژاد مهمترین رسالت بهزیستی را ارائه خدمات به محروم ترین قشر جامعه معلولین ، سالمندان ، زنان سرپرست خانوار و آسیب دیدگان اجتماعی عنوان کرد و تاکید بر استفاده از توان خیرین و مردم هر منطقه کرد .