✅خط ملی اعتیاد
۰۹۶۲۸
راهنمایی ، ومشاوره تلفنی در خصوص پیشگیری و درمان از اعتیاد

🕰از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب

📌روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان سربیشه